Mellanöstern


Mellanöstern: mening, lista över stater

Betydelse av Mellanöstern, som är de stater som utgör denna geografiska region i Asien och de distinkta etniska grupper som talar 7 olika språk. definitionDe flesta av de västliga definitionerna av...

Persiska viken: vilka är länderna

Där Persiska viken ligger, strategisk logistisk betydelse för navigering, lista över de berörda staterna och städer tvättade av dess vatten, egenskaperna för kusten och öarna som ingår i området. ...Top