Meningsfulla meningar


Fraser om vana: aforismer, citat

Citat, aforismer och fraser om vana, den typ av beteende som får människor att upprepa samma handlingar på obestämd tid, mycket ofta automatiskt. Citat om vana- Alla mänskliga handlingar har en...

Svaga fraser: aforismer, citat

Citat, aforismer och meningar om svaghet eller om oförmågan att motstå och reagera på en ogynnsam situation eller händelse, med mer eller mindre tydlig frånvaro av tillräcklig styrka och energi. ...Top