Mellanöstern: mening, lista över stater


post-title

Betydelse av Mellanöstern, som är de stater som utgör denna geografiska region i Asien och de distinkta etniska grupper som talar 7 olika språk.


definition

De flesta av de västliga definitionerna av Mellanöstern betraktar denna geografiska region som den uppsättning nationer som ligger i Sydvästasien, inklusive kuststaterna i Medelhavet inklusive Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Egypten, Irak, Iran, Cypern, Jordanien och Saudiarabien.

Lista över stater

Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Qatar och Yemen är också en del av detta område.


De nordafrikanska länderna, som inte har asiatiska förbindelser, såsom Libyen, Tunisien, Egypten och Marocko, definieras alltmer som nordafrikanska.

dokumentära

I västvärlden är Mellanöstern allmänt tänkt som en främst arabisk-islamisk gemenskap som ofta kännetecknas av krig och omvälvningar av olika slag.

Ändå omfattar detta område många och distinkta etniska och kulturella grupper som talar sju olika språk.

De bebodda centra är mycket varierande, vissa mer livliga andra mindre.

Den religion som utövas av befolkningen i denna del av världen är muslim.

Biblical Series I: Introduction to the Idea of God (Augusti 2022)


Taggar: Mellanöstern
Top