Vad betyder astronomisk avvikelse? Jaga stjärnorna


post-title

Definition av astronomisk avvikelse, vad den består av och vad den beror på, vilka konsekvenser detta fenomen medför, hur man kompenserar det vid observationer med teleskopet.


Betydelse av astronomisk avvikelse

Det är en uppenbar förskjutning av positionen för en stjärna eller ett annat himmelsföremål, på grund av sammansättningen av ljusets hastighet och jorden, vilket senare samtidigt påverkas av en orbitalrörelse runt solen och en rotationsrörelse runt på sin imaginära axel.

Detta fenomen har konsekvenser som kan översättas i observation att om jorden inte var i rörelse skulle riktningen i vilket ett teleskop pekar skulle indikera en stjärnas verkliga position.

Men tvärtom, när jorden rör sig, i de få ögonblicken där ljuset reser avståndet som skiljer det från objektivet och fokalplanet, rör sig teleskopet och får inte bilden av stjärnan att se mer i mitten.

För att övervinna detta måste du luta teleskopet i en viss vinkel, som måste vara mellan den riktiga och uppenbara riktningen, det betyder att det måste pekas i en riktning som inte motsvarar exakt den där den observerade stjärnan ligger.

Dela "Vad betyder astronomisk avvikelse? Jagar stjärnorna"

En astronomisk resa i rymden (September 2023)


Taggar: Mean
Top