Psalm 53: komplett, kommentar

post-title

kommentarPsalm 53 belyser vad som representerar idiotens vägledande tanke, det vill säga övertygelsen om att Gud inte finns. Mannen som förnekar Gud leds att vända sig till avgudar och detta får honom att falla i oärlighet och gradvis radera det goda Gud hade lagt i honom.


Psalm 53 komplett

[1] Till körmästaren. På "Macalat". Maskil. Di Davide.

[2] Narmen tänker: "Gud existerar inte". De är korrupta, de gör avskyvärda saker, ingen gör gott.


[3] Gud från himlen böjer sig över människans barn för att se om det finns en klok man som letar efter Gud.

[4] Alla har blivit vilse, alla är korrupta; ingen gör bra; inte ens en.

[5] Förstår de inte de onda som äter mitt folk som bröd och inte uppmanar Gud?

[6] De skakade av rädsla, där det inte fanns någon rädsla. Gud har spridd angriparnas ben, de är förvirrade eftersom Gud har förkastat dem.

[7] Vem ska sända Israels frälsning från Sion? När Gud återlämnar de som är utsatta för sitt folk kommer Jakob att jubla, Israel kommer att glädjas.

EURE KOMMENTARE BEI U23 ????- MERT & Z REACTION???? (December 2021)


Taggar: Bibliska psalmer
Top