Psalm 137: komplett, kommentar


post-title

kommentarPsalm 137 berättar historien om en jude som, återvänder från babyloniska flykt, nämner de lidelser som han hade lidit under den tid då han var slav och hoppas att Jerusalem kommer att byggas om, trots de motstånd som grannbefolkningarna visade. Han kommer ihåg alla förödmjukelsernas förödmjukelser, som vägrade att sjunga och hängde sina lyror från pilen framför sina förtryckare.


Psalm 137 komplett

[1] På Babylons floder satt vi och grät över Sions minne.

[2] Till landets pilar hängde vi våra lyror.


[3] Där frågade de oss sångord de som hade deporterat oss, sånger av glädje, våra förtryckare: "Sjung oss Sions sånger!".

[4] Hur sjunger Herrens låtar i ett främmande land?

[5] Om jag glömmer dig, Jerusalem, förlama min högra hand;


[6] stick din tunga vid min smak, om jag tappar ditt minne, om jag inte sätter Jerusalem framför allt min glädje.

[7] Kom ihåg, HERREN, Edoms barn, som på Jerusalems dag sa: "Förstör, förstör dess grunder."

[8] Dotter till Babylon förödande, välsignad är han som kommer att ge dig tillbaka det du har gjort mot oss.

[9] Välsignad är han som kommer att ta dina små och slänga dem mot stenen.

Dashcam Videos DE #13 - aufregen und Kopfschütteln #dashcam (Augusti 2022)


Taggar: Bibliska psalmer
Top